Akcjonariat

Dematerializacja akcji:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu (+ 48 695 000 330)

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce (Wezwanie nr 1 30.09.2020)

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce (Wezwanie nr 2 28.10.2020)

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce (Wezwanie nr 3 27.11.2020)

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce (Wezwanie nr 4 11.12.2020)

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce (Wezwanie nr 5 28.12.2020)