Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Dom Maklerski