Podstawowe informacje o Domu Maklerskim

Podstawowe informacje dotyczące dom maklerskiego Everest Investment Management S.A.

Polityka informacyjna EIM

Dom Maklerski upowszechnia następujące informacje:

2016

Sprawozdanie finansowe_2016

Opinia biegłego rewidenta 2016

Informacje związane z adekwatnością kapitałową wg 31-12-2016

2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Opinia biegłego rewidenta 2017

Informacje związane z adekwatnością kapitałową wg 31-12-2017

2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Opinia biegłego rewidenta 2018

Informacja związana z adekwatnością kapitałową wg 31.12.2018

2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Opinia biegłego rewidenta 2019

        Informacja związana z adekwatnością kapitałową wg 31.12.2019