Podstawowe informacje o Domu Maklerskim

Podstawowe informacje dotyczące dom maklerskiego Everest Investment Management S.A.

EIM_Polityka Informacyjna

Dom Maklerski upowszechnia następujące informacje:

2016

Sprawozdanie finansowe_2016

Opinia biegłego rewidenta 2016

Informacje związane z adekwatnością kapitałową wg 31-12-2016

2017

Sprawozdanie finansowe 2017

Opinia biegłego rewidenta 2017

Informacje związane z adekwatnością kapitałową wg 31-12-2017