Regulamin reklamacji

Regulamin związany z reklamacjami znajduje się tutaj:

Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji EIM obowiązujący od dnia 21.10.2020 r.

Regulamin rozpatrywania skarg i reklamacji EIM obowiązujący do dnia 21.10.2020 r.