Everest

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Domu Maklerskiego:

Grzegorz Woch – Członek Zarządu

Elżbieta Wiśniewska – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego:

Piotr Piaszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Jaszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Smogór – Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Sieradzan – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Serafin – Członek Rady Nadzorczej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZARZĄDU

Informacja o spełnianiu przez członków organów Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844, 1890, z 2016 r. poz. 65.)

Dom maklerski Everest Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Dom Maklerski”) informuje, że wszyscy członkowie organów Domu Maklerskiego spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności: